O TJ KRALUPY

KCT_kralupy.jpg, 8,0kB Tělovýchovná jednota TJ KRALUPY svojí členskou základnou představuje největší sportovní sdružení v Kralupech nad Vltavou o počtu více jak 1100 členů. TJ KRALUPY v současnosti sdružuje následující oddíly: Česká asociace sportu pro všechny, turistika, silový trojboj, judo, kanoistiku, krasobruslení, lyžování, volejbal, plavání, stolní tenis, šachy, tenis a moderní pětiboj.

TJ KRALUPY se ve své činnosti neuzavírá dalším tělovýchovným aktivitám, vycházejícím z poslání a stanov TJ KRALUPY.

TJ KRALUPY je vlastníkem tenisového areálu, tělocvičny Juda a turistického areálu s turistickou ubytovnou - provozovatelem jsou příslušné oddíly. Dále je vlastníkem několika pozemků v katastru města Kralupy nad Vltavou. V pronájmu má volejbalové kurty v areálu sokoliště a vodácký slalomový kanál ve Veltrusech.

Více informací o oddílech, sekretariátu a službách najdete v příslušných sekcích.


Činnost TJ KRALUPY, z.s. je podporována Národní sportovní agenturou

Logo Národní sportovní agentury

Z dotačních programů je dle účelu podporována činnost jednotlivých oddílů.
Činnost mládeže: Můj klub 2021 / Můj klub 2022 / Můj Klub 2023
Provoz a údržba: 2022


Činnost jednotlivých oddílů TJ KRALUPY, z.s. je podporována městem Kralupy nad Vltavou z dotačního programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou a z individuálních dotací na jednotlivé akce.

Logo města Kralupy nad Vltavou